Duo Espera - Jen Nia Mondo (Kantas Dylan Kaj Seeger)

Duo Espera - Jen Nia Mondo (Kantas Dylan Kaj Seeger)
 1. Se Havus Mi Martelon - If I Had A Hammer*
 2. Israela Lulkanto - Israeli Lullaby*
 3. Venkos Ni En Gloro! - We Shall Overcome*
 4. Ciuj Floroj Estas For - Where Have All The Flowers Gone*
 5. Tamen: Cio En Ord'! - Don't Think Twice, It's All Right
 6. Kun Helpo De Dio - With God On Our Side
 7. Jen Via Mondo! - This Land Is Your Land*
 8. Blovas La Vent (Blowin' In The Wind)
Note: Songs marked with an asterisk (*) are not composed by Bob Dylan

Hanny (20) kaj ŝia frato Adri (23) estis verdire surprizitaj, kiam lramac poponis al ili, kante plenigi jenan longedaŭran diskon.
Konsentite: ili jam havis je sia nomo trion da malpli grandaj diskoj nacilingvaj. kaj en la daŭro de iliaj kvar jaroj kiel duo,ili multfoje aŭdiĝis en nederlanda kaj belga radio. Sed: kanti ok jam tutmonde sukcesajn kantojn en Esperanto estis ja treege interesa propono!

Se vi demandus al ili mem, kiel ili nun repensas a! la provai kaj registrigaj sesioj, ili senafekte modeste ripetus la respondon alnidonnan:
"Tiu ĉi disko estas produkto de kolektivo. en kiu Eiu rnembro respektis la kvalitojn de la aliaj. Ne nura venko de la 3ionpova tekniko. sed precipe triumfo de la sincereco, kun kiu la farantoj kontribuis ĉiuj siajn unuopajn talentojn!"

La nomon “Duo Espera” ili alprenis ne laste ĉar ili esperas ke, disvastigante tiujn ĉi kantojn de pace kaj espero ankaŭ per la internacia lingvo, ili povas kontribui (eĉ se nur iome) al la estiĝo de pli vivinda mondo. .

Por Hanny kaj Adri tiu ĉi disko povas signifi la komencon de bona kariero en la regno de la leŭera muzo...
Kapablo por tio ne mankas. ĉar ilia nenegebla talento havas du daŭrajn akompanantojn: Simpleco kaj Persisto.

Multan plezuron per tiu ĉi eksterordinara disko!

Specifications

 • Dylan Content: 3/8
 • Format: LP
 • Label: Relax (2) ‎– 7002
 • Released: 1966
 • Country: NL
 • Language: Esperanto

Leave a comment

You are commenting as guest. Optional login below.

 • 105,000+ cover versions
 • 800+ Cover Albums
 • Album Cover Covers
 • Draw Conclusions on the Wall
 • Magazine Covers
 • Mmmm... I love that Country Pie
 • Translations
 • Participate
 • Tribute bands
 • Tattoo Bob
 • All the latest news and additions
 • Subscribe to our Newsletter
 • Watch Video's
 • Milton Glaser Revisited
Auto repair Atlanta